2011-09-14

Rött är sött

TITTA TITTA vad som hänt under natten, den är röd min paprika. Roligt att man lyckas med sina odlings projekt.

Inga kommentarer: